Behandling

Stresshåndtering

Samtaleterapi

Gruppeterapi

Diabetes rådgiving

Kranio Sakral terapi

Social Engagement protocol

Terapi for børn med Asperger og ADHD

Udvikling - Helbred - Velvære

Behandlinger


Indledende samtale

En behandling indledes altid med en samtale af 5 - 10 min. varighed. Ud fra det du fortæller, dannes grundlaget for behandlingen og et evt. behandlingsforløb. Hvis der er grundlag for et behandlingsforløb, startes hver enkelt behandling med en evaluering.


Samtaleterapi

Lider du af stress, spændinger og smerter, kan det ofte skyldes mentale udfodringer i livet, som vil kunne afhjælpes ved samtale og anden behanding. Under samtaleterapien vil vi afdække, hvordan psykisk ubehag opleves i din krop, og hvordan du kan ændre dine adfærdsmønstre, så du i højere grad kommer til at fungere harmonisk. Det vil i reglen være rigtigt godt at supplere samtaleterapien med massage og anden terapi, der retter sig mod at spænde kroppen af og skabe en bedre balance.


Kranio Sakral terapi

Under behandlingen ligger du på en briks, fuldt påklædt.

Jeg arbejder på dit kranio sakrale system - det vil sige dit kranie, rygsøjle og sakrum, med små lette tryk, der kan korrigere dysfunktioner i centralnervesystemet og forbedre tilførslen af blod til hjernen. Det er nødvendigt for hjernens funktion, at kranio sakral systemet fungerer optimalt.

Efter behandlingen er det vigtigt at drikke godt med vand, da kroppen bruger væske, når den arbejder på at bringe sig i ballance. Kroppen kan arbejde videre i op til 72 timer efter en behandling. Drik evt. vand inden behandlingen, så kroppen er klar til at modtage behandlingen optimalt.


Diabetes Rådgivning

Jeg har siden 2001, haft diabetes type 1, tæt inde på livet. Jeg har som mor til et diabetikerbarn, selv oplevet sorgen, angsten og frustrationen i forhold til denne sygdom, og tilbyder i dag rådgivning til forældre om hvordan hverdagen kan gribes an til gavn for både barn og forældre. Dette er både i forhold til psykiske belastninger men også mere generel støtte og vejledning i forhold til sygdommen. Jeg har yderligere arbejdet godt 3 år professionelt med diabetes.


Ny tids sjælsrejse

På denne fantaktiske rejse, bruger jeg en højere bevidsthedsenergi der i kombination af healing og kanalisering, går ind på sjælsplan og opløser og udligner gammel karma - negative bindinger og overbevisninger, blokkeringer og problematikker, der forhindrer dig i at udleve dit fulde potentiale.


Vi kan enten arbejde med specifikke problematikker, eller opløse og udligne det, der ligger klar til forløsning.


Vi rejser ud og henter din sjæls nye tids grundstruktur, så dine potentialer og muligheder styrkes endnu mere.


Under denne kraftfulde kanaliserings og healingsform, ligger du på briksen med lukkede øjne, lyttende og modtagende, mens vi på sjælsplan, lader fuldkommenheden skinne igennem.


Soul-Body Fusion

Vi sidder overfor hinanden, hvorefter jeg tager kontakt til dit sjæls niveau. Der sker nu en fusion mellem din krop på celle niveau og din sjæl. Efter ca. 15 min. - eller indtil til du ikke kan modtage mere - holdes en pause på ca. 5 -10 min. hvor du får lidt vand og slapper af. Derefter gentages kontakten i ca. yderlige 15 min.

Behandlingen skal gives 3 gange. 2. gang en uge efter 1. sjælskontakt og 3. behandling efter yderligere 14 dage.


Cristine Lotus Søgaard

4000 Roskilde   

telelefon: 3116 2386

mail: cristine@help2live.dk